Banquet halls on 300 – 499 people, event - farewell / prom in Chachoengsao

0

86/8 ม.1 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ ต.แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140, Chachoengsao – ลงมอเตอร์เวย์ฉะเชิงเทรา 5-10 นาที อยู่ตรงข้ามสถานีน้ำมัน PT ก่อนถึงโตโยต้าบ้านโพธิ์

Maximum capacity350 people

Pricerent from ฿30,000 + from ฿300 per plate

Show -19 more