Sunee view hotel
58/59 ซอย 7 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000, Chachoengsao
+66 91 780 5480
https://www.facebook.com/suneeview/
ii_noon_ii@hotmail.co.th
สถานที่จัดงานแต่งงาน
สถานที่ที่คล้ายกัน
About You สถานที่จัดงานแต่งและประชุม

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 350 คน